English
 
  • FWD/HWDWin - elaborat de Dynatest Danemarca in 1989
  • CALDEROM 2000 - elaborat de Search Corporation in anul 2000
  • ELMOD 5 - elaborat de Dynatest Danemarca in 1989
  • WinPCN Module - Modul atasat programului ELMOD 5

imagebar.jpg

CALDEROM 2000

Analiza structurii rutiere ranforsate la solicitarea osiei standard comporta calculul cu programul CALDEROM 2000, parte integranta a Normativului pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si semirigide ( Metoda analitica ) – ind. AND 550 – 1998, normativ elaborat de Search Corporation.

CALDEROM este un acronim al CALculul DEformatiilor specifice in sistemele rutiere in ROMania.

ELMOD 5 - Evaluation of Layer Moduli and Overlay Design

Aceasta este un macro-program european patentat de Dynatest AC,Danemarca.
Macroprogramul ELMOD este bazat pe metoda “Boussinesq – Odemark”.

Ansamblul de programe ELMOD utilizeaza urmatoarele tipuri de date:

  • fisierele ce contin bazinele de deflexiune masurate in teren cu deflectometrul cu sarcina dinamica FWD / HWD;
  • un set de parametri specifici (metodologici, structurali, de proiectare etc.).

WinPCN Module

WinPCN este un program bazat pe Windows 95/98 care foloseste fisierele de date de la Dynatest FWD/HWD pentru a calcula valorile ACN/PCN pe baza metodelor folosite de ICAO. Programul include o baza de date de peste 125 de avioane cu valori CAN ICAO.

Suplimentar programul poate calcula o valoare PCN pe baza valorilor ACN ale avionului si ale valorilor CBR ale pamantului de fundare asa cum s-a deschris in circulara FAA nr. 150/5335-5. Programul are la baza si standarde ICAO si FAA.

 
Copyright © 1999-2021 Search Corporation