English
 
 
Serviciul Avize si Devize din cadrul SEARCH CORPORATION:
  • participa la intocmirea ofertelor tehnice in vederea participarii la licitatii
  • calculeza indicii de cost pe metru patrat in cadrul unei investitii si implicit a costurilor de proiectare
  • elaboreaza si depune toata documentatia necesara in vederea obtinerii autorizatiei de construire/desfiintare, monitorizeaza toate etapele intermediare
  • intocmeste documentatia tehnico economica din cadrul unui proiect constand in evaluari, devize pe obiect, devize generale si grafice Gantt necesare in activitatea de proiectare si executie
imagebar_1.jpg

Serviciul Avize si Devize este format din ingineri proiectanti specialitatea constructii si tehnicieni proiectanti.

PROIECTE REPREZENTATIVE
constr_civile
 
Copyright © 1999-2020 Search Corporation