English
 
 
Departamentul Instalatii al SEARCH CORPORATION este responsabil, in principal, cu proiectarea instalatiilor interioare pentru constructii si a utilitatilor aferente. De asemenea, serviciul este implicat in realizarea proiectelor de aeroporturi, autostrazi, drumuri expres, poduri, etc.

imagebar.jpg

Specialistii nostri asigura proiectarea urmatoarelor tipuri de instalatii:
  • instalatii sanitare, prin care se asigura, in principal, functionarea grupurilor sanitare din cladiri (prin furnizarea apei potabile si colectarea apei uzate menajere); alte sarcini ale acestei discipline sunt proiectarea instalatiilor de stingere a incendiilor, proiectarea sistemelor de colectare a apei pluviale provenite de la cladiri, intocmirea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor de racordare la furnizorii de utilitati (apa-canal, gaze). Din punct de vedere al retelelor exterioare, se asigura proiectarea instalatiilor pentru transportul si tratarea apei, fie ca este vorba de alimentare cu apa potabila (rezervoare de stocare, statii de pompare cu hidrofor) sau de canalizare exterioara: menajera (statii de epurare, statii de pompare ape uzate) sau pluviala (separatoare de hidrocarburi, bazine de retentie)
  • instalatii de termo-ventilatie (HVAC) care au ca scop asigurarea microclimatului in interiorul cladirilor. In aceasta categorie sunt incluse:
    • Instalatiile de incalzire, care asigura confortul higro-termic in perioada rece a anului
    • Instalatiile de ventilatie, care asigura calitatea aerului din interiorul cladirilor
    • Instalatiile de climatizare, care asigura confortul higro-termic in perioada calda a anului
  • instalatii electrice, asigura proiectarea instalatiilor electrice interioare ale cladirilor, respectiv iluminat, prize, forta, echipotentializare si legare la pamant, a instalatiei de priza de pamant si a instalatiei de paratrasnet, precum si proiectarea retelelor electrice din incinta. De asemenea se intocmeste documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor de racordare la furnizorul de energie electrica, in baza bilantului energetic
  • instalatii - curenti slabi, asigura proiectarea instalatiilor interioare de comunicatii respectiv telefonie fixa, retea voce date (internet, intranet), sisteme de sonorizare, a instalatiilor de televiziune cu circuit inchis (TVCI), a instalatiilor de receptie TV si distributie semnal in cablu, a instalatiilor de informare, precum si a instalatiilor pentru semnalizare a incendiilor si a instalatiilor pentru alarmare contra efractiei
Departamentul Instalatii este format din ingineri proiectanti, specialitatea instalatii.

PROIECTE REPREZENTATIVE
constr_civile
 
Copyright © 1999-2020 Search Corporation