English
Actualizarea Studiului de Circulatie Generala si
Organizarea Transportului Public Urban din Municipiul Bistrita

Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita

Locatie: Bistrita, Romania

An: 2005-2007

Obiectul contractului: Studiu de circulatie generala si organizarea transportului public

Finantare: Buget local

Descriere:

Primaria municipiulul Bistrita si-a dorit actualizarea Studiului de circulatie pentru a putea stabili o serie de reglementari urbanistice. Studiul de circulatie va constitui suport urmatoarelor documentatii: planul de amenajare si echipare a teritoriului de influenta (P.A.T.); planuri urbanistice zonale, sectoriale sau pentru zone functionale (P.U.Z.); planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.) precum si pentru studii de amplasament si de ocupare a teritoriului; studii privind protectia mediului.

In etapa analizei situatiei actuale s-au facut masuratori de trafic, s-au cules date socio-economice si s-au facut anchete. Aceste date au stat la baza modelului de trafic al municipiului Bistrita, la nivelul anului 2006. Pe baza acestui model calibrat s-au evidentiat disfunctiile situatiei actuale si s-a configurat Planul de Organizarea Circulatiei, la nivelul actual studiului.

Terapia circulatiei a avut in vedere noul Plan de Organizare a Circulatiei (ce cuprinde propunerile pana la orizontul 2010), reconfigurarea traseelor de transport public si studiul intersectiilor (atat pe axe de circulatie si in sistem de unda verde, cat si reamenajari de intersectii cheie in retea).

In cadrul etapei Solutii si masuri de terapie a circulatiei, pe baza diagnozei situatiei actuale si a prognozei traficului s-au detaliat propunerile de reorganizare a circulatiei pe principalele axe ale retelei majore si s-au facut propuneri de imbunatatire a circulatiei in intersectii.
Pentru fiecare din intersectiile semaforizate s-au dat solutii, documentatia cuprinzand: analiza solutiilor de corelare a circulatiei - pe axele principale; analiza si propuneri pentru intersectiile semaforizate existente;propuneri de modernizare a sistemului de semaforizare.

In vederea asigurarii fluentei traficului pe axele majore ale municipiului Bistrita, s-au analizat posibilitatile de corelare in regim "unda verde" a traficului.

Pentru fiecare intersectie in parte, au fost prezentate atat situatia actuala cat si cea propusa, prin:
 • Planul actual de organizare a circulatiei
 • Diagrama fluxurilor de trafic
 • Fisa programului SIGNAL Situatia actuala
 • Planul propus de organizare a circulatiei
 • Fisa programului SIGNAL - Propunere de semaforizare
Modificarile de geometrie care s-au impus:
 • realinieri intrari-iesiri in intersectii
 • schimbarea dedicatiilor benzilor
 • aduagarea de noi benzi dedicate
 • crearea de spatii de stocaj pentru virajele la stanga
 • introducerea de separatori de fluxuri
Dintre intersectiile nesemaforizate, s-au facut propuneri de reconfigurare a geometriei pentru cele mai importante noduri de pe traseul de tranzit exterior. Solutiile propuse pentru aceste intersectii au avut ca date de intrare:
 • planul actual de organizare a circulatiei si
 • diagrama fluxurilor de traffic
iar recomandarile propuse s-au facut astfel incat sa determine scaderea punctelor de conflict si desfasurarea circulatie pe baza indicatoarelor de prioritate.

pac
pac
pac
 
Copyright © 1999-2020 Search Corporation