English
Servicii de Proiectare in Vederea Implementarii Managementului
de Trafic in Municipiul Cluj-Napoca prin
Modernizarea/Extinderea Sistemului de Semaforizare Actual

Beneficiar:Primaria Municipiului Cluj-Napoca

Locatie: Cluj Napoca, Romania

An: 2007-2009

Finantare: Buget local

Obiectul contractului: Proiect tehnic si servicii de consultanta in vederea implementarii unui sistem de management al traficului

Descriere:

In cadrul acestui proiect s-a urmarit implementarea unui sistem de management al traficului dezvoltat in etape, astfel:
  • Modernizarea sistemului de semaforizare actual (reechiparea intersectiilor cu echipamente capabile sa functioneze in sistem adaptiv) si semaforizarea unor intersectii si treceri de pietoni initial nesemaforizate, pentru a fi incluse in axe de corelare sau pentru ca reprezintau puncte critice in circulatie.
  • Controlarea traficului urban prin metodele unui sistem de control al traficului urban adaptiv (UTC) prin instalarea unui software adecvat pe noile automate montate in teren.
  • Asigurarea culegerii prin senzori a informatiilor despre evolutia traficului in vederea functionarii in primul rand in sistem adaptiv a sistemului instalat si apoi a crearii in timp a unei baze de date despre traficul ce se scurge prin intersectii in baza careia sa se creeze in viitor o biblioteca de programe pentru diferite momente de circulatie. Conceptul implementat se va folosi in etapa finala de un sistem de comunicatie bazat pe reteaua de fibra optica ce va fi dezvoltat de achizitor in viitorul apropiat.
In cadrul primei faze a proiectului a fost elaborata strategia de implementare a sistemului avandu-se in vedere ansamblul de lucrari/proiecte aflate in derulare in municipiu astfel incat sa se faca o cat mai buna corelare cu acestea.

De principiu au fost identificate urmatoarele:
  • Obiectivele sistemului
  • Cerintele utilizatorilor
  • Functiile de baza ale unui astfel de sitem
  • Elementele componente ale managementului de trafic urban
  • Arhitectura fizica modulara a sistemului
  • Regimuri de functinare
  • Aplicatiile ITS incluse in system
Sistemul proiectat se incadreaza in categoria ATMS Advanced Traffic Managemt Systems, sisteme ce sunt destinate spre administrarea problemelor legate de fluenta traficului pe arii extinse cu scopul de a optimiza traficul, utilizand sisteme adaptive care regleaza fluxurile de trafic pe baza informatiilor captate de senzori din infrastructura rutiera. Optimizarea se poate realiza pe baza unor criterii de performanta care utilizeaza informatii captate direct din teren cum ar fi: densitatea vehiculelor, durata de calatorie intre 2 puncte prestabilite, lungimea cozilor de vehicule, coeficientul de umplere al retelei de drumuri, intarzierea medie, etc.

In cadrul acestei strategii a fost dezvoltat si propus un concept de sistem de management care sa fie implementat etapizat, atat in ceea ce priveste aria/intersectiile ce se vor include in fiecare etapa cat si sub aspectul configurarii sistemului in timp.

Proiectul tehnic intocmit, cuprinde specificatiile tehnice si lista de cantitati pentru fiecare obiectiv in parte - intersectie sau trecere de pietoni, incluzand lucrarile de drumuri si de semaforizare/semnalizare. In baza proiectului tehnic a fost intocmita si documentatia in vederea organizarii licitatiei pentru achizitionarea lucrarilor de constructie.

pac
 
Copyright © 1999-2020 Search Corporation