English
 
 
imagebar.jpg


Domeniul de activitate al Departamentului Studii Economice din SEARCH CORPORATION se axeaza pe:
 • Elaborarea de analize cost - beneficiu pentru toate tipurile de proiecte de infrastructura:
  • Autostrazi, drumuri expres si drumuri nationale
  • Variante ocolitoare
  • Drumuri judetene
  • Aeroporturi
  • Pasaje
  • Parcari subterane
  • Amenajari de circulatie in intersectii, pe axe de circulatie, pe areale
 • Intocmirea dosarului cererii de finantare prin Programele Operationale implementate in Romania pentru utilizarea Instrumentelor Structurale;
 • Managementul proiectelor din perspectiva realizarii si implementarii de proiecte finantate din instrumentele structurale;
 • Elaborarea de analize economice si prioritizarea proiectelor de investitie prevazute in cadrul Master Planurilor de transport sau Strategiilor de dezvoltare a infrastructurii de transport in baza unei analize multicriteriale;
 • Prioritizarea interventiilor si optimizarea alocarii resurselor financiare utilizand programen specializate de administrare a structurilor rutiere de tip PMS;
Metodologia utilizata pentru realizarea analizei cost-beneficiu este in conformitate cu:
 • Principiile metodologice elaborate de catre Ministerul Economiei si Finantelor si prezentate in Anexa nr. 2 a Ordinului nr.863/02/07/2008 al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor privind "Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii"
 • "Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects" - elaborat de CE in iunie 2008;
 • "Metoda de evaluare si prioritizare a proiectelor in sectorul transporturilor" din cadrul Master Planulului General de Transport al Romaniei;
 • "Ghidul National pentru Analiza Cost - Beneficiu a proiectelor finantate din Instrumente Structurale" - elaborat de ACIS in 2008;
PROIECTE REPREZENTATIVE
studii_econ
 
Copyright © 1999-2021 Search Corporation