English
Reabilitare DJ 228: DN 22 Nazarcea DN 2A Ovidiu

Beneficiar: Consiliul Judetean Constanta

Locatie: jud. Constanta, Romania

Valoarea investitiei: 14.83 mil €

Finantare: Fonduri UE (FEDR) + Buget de stat + Buget local

Lungime proiect: 15.5 km

Descriere:

In cadrul studiului de fezabilitate s-a dezvoltat analiza cost-beneficiu in conformitate cu principiile metodologice in vigoare si cu cerintele din Ghidul Solicitantului aferent Programului Operational Regional, Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport.

In urma indeplinirii criteriilor de eligibilitate si a celor de evaluare tehnica si financiara, unde analiza cost-beneficiu ocupa un loc important, pentru acest proiect a fost semnat contractul de finantare intre Autoritatea de Management, respectiv Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est si Judetul Constanta, reprezentat prin Presedintele Consiliului Judetean.

ste
 
Copyright © 1999-2021 Search Corporation