English
Extindere si Modernizare Suprafete
Aeroportuare la Aeroportul Oradea

Beneficiar: : R.A. „AEROPORTUL ORADEA”

Locatie: Oradea, Romania

Cost estimat: 41,03 mil EURO

Finantare: Proiectul a fost pregatit pentru co-finantare europeana prin Programul Operational Sectorial Transport 2007 – 2013, Domeniul major de interventie 2.4 – Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

Descriere:

In cadrul studiului de fezabilitate s-a dezvoltat analiza cost-beneficiu in conformitate cu principiile metodologice in vigoare si cu cerintele din Ghidul Solicitantului aferent POS-T.

De asemenea, a fost elaborat dosarul cererii de finantare prin POS-T in vederea depunerii acestuia la autoritatea de management, respectiv Ministerul Transportului si Infrastructurii, pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile.

ste
 
Copyright © 1999-2021 Search Corporation