English
Actualizarea studiului de circulatie generala si organizarea
transportului public urban din municipiul Bistrita

Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita

An: 2005-2007

Descriere:

Primaria municipiulul Bistrita si-a dorit actualizarea Studiului de circulatie pentru a putea stabili o serie de reglementari urbanistice. Studiul de circulatie va constitui suport urmatoarelor documentatii:
  • planul de amenajare si echipare a teritoriului de influenta (P.A.T.)
  • planuri urbanistice zonale, sectoriale sau pentru zone functionale (P.U.Z.)
  • planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.)
  • studii de amplasament si de ocupare a teritoriului
  • studii privind protectia mediului
In etapa analizei situatiei existente s-au facut masuratori de trafic, s-au cules date socio-economice si s-au efectuat anchete. Aceste date au stat la baza modelului de trafic al municipiului Bistrita, la nivelul anului 2006. Pe baza acestui model calibrat s-au evidentiat disfunctiile situatiei actuale si s-a configurat Planul de Organizarea Circulatiei, la nivelul actual studiului.
Prognoza traficului s-a realizat in concordanta cu ipotezele de dezvoltare socio-economica a municipiului si a teritoriului sau de influenta si au rezultat doua variante de evolutie a traficului, optimista si lenta.
Elementele de dezvoltare a retelei stradale au tinut cont de PUG-ul in vigoare si de informatiile suplimentare furnizate de Beneficiar. Pana in 2010 propunerile se impart in dezvoltari minime si recomandabile, iar pentru orizontul 2020 a fost prevazuta o retea de perspectiva.
Terapia circulatiei a avut in vedere noul Plan de Organizare a Circulatiei (ce cuprinde propunerile pana la orizontul 2010), reconfigurarea traseelor de transport public si studiul intersectiilor (atat pe axe de circulatie si in sistem de unda verde, cat si reamenajari de intersectii cheie in retea).
Sinteza acestui studiu a surprins rezultatele cele mai importante ale lucrarii si a propus o etapizare a proiectelor de perspectiva, tinand cond si de aspecte colaterale ce vizeaza circulatia pietonala, protejarea centrului istoric sau impactul asupra mediului.

 
Copyright © 1999-2019 Search Corporation