English
Studiu de circulatie pentru municipiul Cluj-Napoca.
Proiectarea si implementarea bazei de date tehnice stradale

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj Napoca

An: 2005-2007

Descriere:

Studiul de circulatie pentru municipiul Cluj-Napoca a fost abordat intr-o conceptie integrata prin abordarea tuturor componentelor sale, si anume:
  • planul de Organizare a Circulatiei actuale, ce cuprinde totalitatea reglementarilor actuale privind desfasurarea circulatiei;
  • imbunatatirea conditiilor de circulatie pentru etapa actuala ce cuprinde un Plan de fluidizare a circulatiei in zona centrala si analiza sistemului de semaforizare actual, inclusiv detalii de amenajare a circulatiei pentru intersectiile semaforizate;
  • modelarea matematica a traficului actual pe reteaua actuala;
  • prognoza fluxurilor de circulatie pe reteaua de perspectiva in diferite variante de dezvoltare a ei, dimensionarea retelei stradale de perspectiva.
In paralel cu aceste analize s-a procedat la investigarea starii tehnice a 200 km de banda de circulatie din reteaua stradala majora.
Pe baza acestor date, precum si pe baza fluxurilor de trafic de prognoza s-a facut expertiza starii tehnice a strazilor investigate si s-au stabilit solutiile de ranforsare/ reabilitare a retelei stradale.
Abordarea problematicii circulatiei s-a facut pe toate planurile: organizare, analiza, prognoza de trafic, capacitatea de circulatie in intersectii, mod de organizare si functionare a intersectiilor, expertiza de stare tehnica a retelei, propuneri de imbunatatire a situatiei actuale, atat in etapa imediata, cat si in perspectiva.
De asemenea a fost analizat si transportul public de calatori in urmatorii pasi:
  • analiza critica a sistemului actual de linii de transport public din punct de vedere al functionalitatii, gradului de incarcare si al capacitatii de transport;
  • modelarea cererii actuale a calatorilor pentru momentele de varf ale deplasarilor la munca si a retelei actuale de linii de transport public, simularea fluxurilor de calatori pe fiecare linie;
  • analiza unei alternative la modul actual de organizare a liniilor, indicatori tehnico-economici comparativi.
La finalul studiului a fost elaborata o sinteza care a inclus principalele aspecte legate de analiza si prognoza traficului, solutii imediate de imbunatatire a circulatiei si o lista de proiecte/plan de actiune pentru implementarea solutiilor propuse. Sinteza studiului a fost predata si in format electronic, astfel incat sa poata fi utilizata inclusiv la actualizarea PUG - ului.
Pentru a inlesni activitatea de administrare si implementare a studiului, toate datele din studiu au fost reunite intr-o baza de date.
In prezent studiul este pentru Primaria Cluj Napoca un instrument eficient in luarea hotararilor in raport cu organizarea actuala si viitoare a circulatiei. Un exemplu in acest sens il constituie startarea lucrarilor de proiectare si consultanta privind implementarea managementului de trafic in municipiul Cluj-Napoca prin modernizarea/extinderea sistemului de semaforizare actual, lucrari pe care le efectueaza de asemenea compania noastra, prin intermediul Departamentului ITS & Proiectare si Amenajari Circulatie.

 
Copyright © 1999-2019 Search Corporation