English
Studiu general de circulatie la nivelul municipiului Constanta
si la nivelul teritoriului de influenta (periurban)

Beneficiar: Primaria Municipiului Constanta

An: 2006 - 2007

Descriere:

Studiu de fundamentare Plan de Urbanism General. Sectiunea circulatie.

Studiului general de circulatie la nivelul municipiului Constanta si la nivelul teritoriului de influenta (periurban) a avut la baza un model de trafic extins pana la nivelul teritoriul periurban, incluzand o parte din reteaua rutiera din portul Constanta.

Lucrarea include propuneri privind dezvoltarea retelei stradale si o etapizare a acestora. De asemenea se regaseste o lista cu proiectele/lucrarile care se propun a fi realizate pana la orizontul 2015 pentru ca circulatia sa se poata desfasura in conditii bune in viitor si pentru a pregati reteaua stradala majora pentru larga perspectiva.

Tinanad seama de fluxurile de trafic simulate, dar si de pozitia si functionalitatea in ansamblul retelei stradale, au fost marcate toate intersectiile semaforizate si/sau nesemaforizate care necesita reamenajare si/sau introducerea/revederea semaforizarii. Punctele asupra carora este esential a se interveni pentru o sporire substantiala si rapida a capacitatii de circulatie sunt intersectiile, revederea organizarii acestora fiind esentiala.

De asemenea s-a facut o analiza asupra legaturilor dintre modul de transport rutier si celelalte moduri de transport (feroviar, naval si aerian).

Studiul in ansamblul sau poate fi si ar trebui conectat si integrat in alte studii dedicate altor moduri de transport, naval si aerian, intrucat modelul a fost dezvoltat astfel incat sa fie conectat celorlalte moduri de transport. De asemenea studiul a fost conceput astfel incat sa poata fi corelat cu studiul la nivel Portului Constanta.

 
Copyright © 1999-2020 Search Corporation